MAMA – PAPA, HARUSKAH AKU BERBAKTI KEPADAMU? (Part 2)

MAMA – PAPA, HARUSKAH AKU BERBAKTI KEPADAMU? (Part 2)

Bagikan :

MAMA – PAPA, HARUSKAH AKU BERBAKTI KEPADAMU? (Part 2)

 

8. Keridaan Allah bergantung pada keridaan orangtua.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Rida Allah bergantung pada rida orangtua dan murkanya bergantung pada murka orangtua.” [HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad no.2]

 

9. Berbakti kepada orangtua memanjangkan usia.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak ada yang dapat memanjangkan usia selain bakti kepada orangtua. Tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa. Sesungguhnya seseorang akan dihalangi rezekinya karena dosa yang dia lakukan.” [HR. Ahmad no.21881, Tirmizi no.2139, dan Ibnu Majah no.90]

 

10. Berbakti kepada orangtua mendatangkan ampunan Allah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya seseorang mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, aku melakukan dosa yang sangat besar. Apakah saya memiliki kesempatan bertaubat?” Beliau pun bertanya: “Apakah kamu memiliki ibu atau bibi?” Dia menjawab: “Ya.” Beliau bersabda: “Berbaktilah kepadanya.” [HR. Tirmizi no.3975]

Diriwayatkan dari Atha dari Ibnu Abbas bahwasanya seseorang mendatanginya dan berkata: “Saya melamar seorang perempuan, tapi dia menolaknya. Kemudian laki-laki lain melamarnya dan dia pun menerimanya. Saya pun cemburu kemudian membunuhnya. Apakah saya memiliki kesempatan untuk bertaubat?” Ibnu Abbas bertanya: “Apakah ibumu masih hidup?” Dia menjawab: “Sudah meninggal.”  Ibnu Abbas berkata: “Bertaubatlah kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada-Nya sesuai dengan kemampuanmu.” Aku pun mendatangi Ibnu Abbas dan bertanya: “Kenapa Anda bertanya kepadanya apakah ibunya masih hidup?” Ibnu Abbas menjawab: “Sungguh aku tidak mengetahui amal ibadah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah melebihi bakti kepada ibu.” [HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad]

 

11. Berbakti kepada orangtua tidak akan mampu membalas kebaikan mereka berdua.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Seorang anak takkan mampu membalas kebaikan orangtuanya kecuali bilamana dia mendapatinya sebagai hamba sahaya kemudian dia merdekakan.” [HR. Muslim no.1510]

 

12. Berbakti kepada orangtua tidak hanya khusus bagi orangtua yang muslim.

Diriwayatkan dari Asma bahwasanya dia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu ingin menemuiku, padahal dia membenci Islam. Apakah aku boleh bersilaturahmi dengannya?” Beliau menjawab: “Ya.” [HR. Bukhari no. 3102 dan Muslim no.1003]

 

Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada orangtua serta jadikan putra-putri kita anak-anak yang berbakti kepada kita

 

Disusun oleh: Dede Rahman Saleh

Artikel Lainnya